Tarieven
Behandeling op locatie in de praktijkbus € 0,40 per km reiskosten 
Bemer mat sessie 8 minuten € 7,50 
Energetische behandeling € 60,00 per uur
Energetisch huis/gebouw zuiveren € 75,00
Klankbeleving concert € 30,00 per persoon
Klankbuis behandeling  € 35,00 per uur
Klankstoel behandeling 30 minuten € 35,00 
Klankstoel + Bemer mat sessie € 40,00
Klankstoel + Energetische behandeling € 75,00
Klankstoel + Bemer mat + Energetische behandeling € 80,00
Tachyon ervaringen ruimte  € 40,00 per 20 minuten
Tachyon download € 50,00
Tachyon steen € 15,00
Tachyon steen met speciale afstemming € 25,00

 


Prices
Treatment on location € 0,40 per km travel expenses
Bemer session 8 minutes € 7,50 
Energetic treatment € 60,00 per hour
Energetic purifying of house/building  € 75,00
Sound experience concert € 30,00 per person
Sound bars treatment € 35,00 per hour
Sound chair treatment 30 minutes € 35,00 
Sound chair + Bemer session € 40,00
Sound chair + Energetic treatment € 75,00
Sound chair+ Bemer session + Energetic treatment € 80,00
Tachyon experiences around you € 40,00 per 20 minutes
Tachyon download € 50,00
Tachyon stone € 15,00
Tachyon stone with special tuning € 25,00