Een behandeling duurt gemiddeld drie kwartier en 1,5 uur en wordt aangepast aan het behandelde lichaam. Als deze aangeeft dat het voldoende is op een bepaald moment, zal er gestopt worden met de behandeling.In het begin besteed ik aandacht aan het onderzoeken van de vraag of klacht. Van daaruit wordt er in overleg een keuze voor de behandelmethodes gemaakt. Ik hou het verloop van de behandelingen nauwkeurig in de gaten en voel goed hoe het lichaam hierop reageert, waarop ik dan weer inspeel.

Ik zal bepaalde energiebanen in het lichaam activeren en energiestromen in balans brengen. Deze worden vaak waargenomen als prikkelingen die via armen en benen het lichaam verlaten. Maar ieder individu ervaart dit op zijn of haar eigen manier, dus maak een afspraak om het zelf mee te maken.

Ik raad je aan om met klachten eerst naar een arts te gaan. Een healing kan als aanvulling gezien worden op de reguliere gezondheidszorg. Het is geen vervanging van een reguliere medische behandeling, maar juist een hele fijne toevoeging. 1 plus 1 maakt 3 in dit geval.

Vormen van behandeling

 • Energetische Klankstoelbehandeling
 • Klankbeleving op maat
 • Klankbuis behandeling
 • Hollow Earth healing
 • Quantum-Touch
 • Reconnective healing
 • The Reconnection
 • Hypnose
 • Diamant Licht healing
 • Het energetisch zuiveren van uw huis en/of uw bedrijf
 • Het vinden van aardlijnen en water, met de oplossing voor hetgeen  gevonden wordt.

Ondersteunende Energy drops

Hollow Earth Energy Drops (HEED) hebben de zuiver natuurlijke oerenergie in zich van heel lang geleden. Deze energie wordt onmiddellijk door het lichaam van mens en dier herkend en geabsorbeerd, waardoor het lichaam rust en stabiliteit gaat ondervinden. Lees meer »

MAAK EEN AFSPRAAK

Van harte aanbevolen

Sandra Nauta

Regenboogwerker Sandra Nauta. Zij behandelt mensen en dieren met de Jassentechniek. Tevens kun je bij haar terecht voor het tolken met dieren en verzorgt zij readingen.
Ga naar Sandra’s site

What is a treatment like? The duration of a treatment is anywhere between 45 and 75 minutes and is custom made to the body (person) being treated. When the body indicates that it has had enough, the treatment will be ended. Initially I research the question or complaint. This leads to choosing the treatment method together with the client. I monitor the course of the treatments meticulously and feel how the body reacts to these, which offers me more opportunities to interact.

I will activate certain energy channels in the body and will harmonize the flow of energy. This is often perceived as tingling that exits the body through the arms and legs. Each individual experiences this in her/his own way, so book an appointment to experience this yourself.

I advise you to contact your physician with complaints first. A healing can be seen as a supplement to conventional health care. It is by no means a substitute of regular medical treatment, but it is a very pleasant addition to it. In these cases 1+1 adds up to 3.

Healing treatments

 • Sound Chair healing
 • Sound Tube healing
 • Taylor-made sound experience
 • Hollow Earth Healing
 • Quantum Touch
 • Reconnective Healing
 • The Reconnection
 • Hypnosis
 • Diamond Light Healing
 • Energetic purification of your home or workplace
 • Finding earth lines (ley lines) and waterlines and offering solutions for what is found

Supporting Energy Drops

Hollow Earth Energy Drops (HEED) have the pure natural energy of its origin many years ago. This energy is immediately recognized and absorbed by the body of humans and animals, causing the body to rest and stabilize. 
Read more »

MAKE AN APPOINTMENT

Wholeheartedly recommended

Rainbowhealer Sandra Nauta. She treats humans and animals with the ‘Jassentechniek’ (literally jacket technique). You may also consult her for a reading or use her communicating with animals skills.
Go to Sandra’s website (in Dutch)