Hoe kan een klankbuis als medicijn werken?

Vibrerende geluidsheling maakt gebruik van geluiden en trillingen.
Dat onze gehele belevingswereld uit trilling en dus frequenties bestaat, is ondertussen ruimschoots aangetoond. Frequenties die het lichaam, inclusief de hersenen, beïnvloeden. Elke frequentie heeft zijn eigen specifieke uitwerking op een bepaald orgaan of voor een bepaalde aandoening.

De theorie achter geluidstherapie is complexer dan alleen maar luisteren naar willekeurig muziek. De specifieke frequenties die worden gegenereerd door apparaten zoals klankbuizen, gongs, klankschalen en stemvorken kunnen o.a. de hersengolffrequentie veranderen. Dit therapeutische effect heeft te maken met de anatomie van het oor dat de vestibulococheaire zenuw bevat. Deze zenuw is verbonden met de nervus vagus, de belangrijkste parasympathische zenuw in het lichaam.

De nervus vagus helpt bij het beheersen van hormonen, spijsvertering, bloedsuiker, ontsteking, hartslag en bloeddruk. Er is een kleine tak van deze zenuw die rechtstreeks naar het trommelvlies gaat. Deze trilt als reactie op opgevangen geluidsgolven, wat betekent dat elk geluid dat het oor bereikt informatie naar de nervus vagus stuurt.
Een inactieve of geblokkeerde nervus vagus zenuw is schadelijk voor de gezondheid. Door het stimuleren van deze zenuw met ‘goede vibraties’, genaamd vibro-akoestische therapie, is heling mogelijk.
Tijdens vibro-akoestische therapie ligt/zit de client op een mat, bed of stoel waarin luidsprekers zitten die trillingen uitzenden op specifieke frequenties. Ook is het mogelijk deze trillingen te ervaren in een klankstoel die snaren aan beide zijden heeft.

Een studie van prof. Bartels omvatte twee groepen van 20 Parkinsonpatiënten die werden behandeld met trillingen van 30 Hz vijf minuten lang. Uit de resultaten bleek een “duidelijke verbetering”van alle symptomen in beide groepen; inclusief minder stijfheid, betere loopsnelheid en minder tremor.
Volgens prof. Bartels komen frequenties tussen 20 en 100 Hz overeen met optimale hersengolfactiviteiten en -functies. Hij merkte op dat hersengolven van 40 Hz informatie transporteren tussen de delen van de hersenen die beweging regelen. “Dus het toevoegen van extra stimulatie in die zône zou die communicatie moeten helpen en zo helpen bij bewegingscontrole”, volgens hem.

Tweederde van de rugpijn patiënten kreeg verlichting. Er werd in een studie significante verminderingen van pijnsensatie en pijn gerelateerde invaliditeit waargenomen. Uiteindelijk ondervond 65% van de patiënten een vermindering van hun pijnindex. De conclusie van de studie was dat dit type therapie effect had op het verlichten van pijn en het verbeteren van het functionele vermogen bij patiënten met chronische pijn.

Verder is bewezen dat geluidsfrequenties kunnen helpen bij de behandeling van angst, depressie, posttraumatische stressstoornis, dementie, autisme en meer. Ook is er bewijs dat geluidsheling het risico op hart- en vaatziekte en beroertes kan verlagen doordat de stress vermindert.

Zelf werk ik met een klankstoel en klankbuizen en sinds kort ook met lage frequenties via hoofdtelefoon of via een mat waar u met de rug tegenaan zit. Ook behoren speciale speakers in een hoofdkussen tot de mogelijkheden.
Voor tinnitus (oorsuizen) heb ik een apparaat dat verschillende frequenties produceert welke de tinnitus verminderen en in sommige gevallen genezen. Deze frequenties zorgen er voor dat het tinnitus geluid wegvalt als u gaat slapen, waardoor de hersenen rust krijgen en kunnen resetten.