Klank: alles bestaat uit frequenties is een opmerking die je vast wel eens gehoord hebt. Ben je gezond dan zijn al je frequenties harmonieus in balans. Maar heb je last van een aandoening dan is je lichaam uit balans en dus uit de optimale frequentie. Van dit principe maak ik gebruik.

Door samen te kijken naar de aandoening weet ik waar de disbalans zich bevindt en weet ik welke frequentie ik in kan zetten om het balans herstel te ondersteunen. Dit doe ik door middel van mijn klankbuizen, elk met een eigen specifieke frequentie. Deze buizen maak ik zelf. Mocht ik een bepaalde frequentie tussen 100 en 1000 Hz niet hebben dan kan ik die zelf maken.
Een klankbeleving begin ik altijd met een ongeveer 30 minuten durende sessie in mijn klankstoel die op 432 Hz gestemd is. Deze brengt het gehele lichaam op celniveau tot rust en klaar om de helende frequenties te ontvangen. Daarna volgt een behandeling met één of meerdere klankbuizen, die specifiek afgestemd zijn op de disbalans van die persoon. Maar ook zonder lichamelijke of geestelijke klachten is een op de persoon afgestemde klankbeleving, een ontspannende en vitaliserende ervaring. Er zijn vele combinatie-mogelijkheden binnen mijn praktijk te bedenken. Vraag gerust hiernaar.

Ook dieren hebben baat bij behandeling met de klankbuizen. Als voorbeeld geef ik Drusa, het paard van Marianne Scherps in Beltrum. Drusa zocht zelf de passende frequentie uit die haar achterbenen sneller hielp genezen nadat ze de kar daar tegenaan had gehad. Eerst was het even wennen voor haar, maar al snel kwam ze zelf om behandeling vragen. Twee à drie keer per dag een paar keer de klankbuis aanslaan hielp haar herstelproces aanzienlijk te versnellen.

Klik hier om het filmpje van Drusa te bekijken op Facebook.

Sound: everything consists of frequencies is a remark you’ve probably heard before. If you are healthy, all your frequencies are harmoniously balanced. But if you suffer from a disorder your body is out of balance and therefore out of the optimum frequency.
I use this principle during my treatments.

Together with you I look at your disorder, I can see where the imbalance is and what frequency to use to support recovery of your balance. I use my sound tubes, each with its own specific frequency. I make these tubes myself. If I do not have the right frequency between 100 and 1000 Hz, I can make one.

I always start a sound experience with an approximately 30-minutes session in my sound chair that is tuned to 432 Hz. This brings the whole body to rest at a cellular level ready to receive the healing frequencies. This is followed by a treatment with one or more sound tubes, which are specifically tailored to the imbalance of that person. But even without physical or mental complaints, a sound experience tailored to the person is a relaxing and vitalising experience. There are many combinations possible. Feel free to ask about this.

Animals also benefit from treatment with sound tubes. A good example is Drusa, the horse of Marianne Scherps in Beltrum. The horse herself showed us the appropriate frequency that helped her hind legs heal faster after hitting the cart. At first it took some time for Drusa to get used to the it, but after a while she asked for it herself. Using the sound tube two or three times a day helped to speed up her recovery process considerably.

Cllik here to watch the video of Drusa on Facebook.