“Mijn moeder zei pas op haar sterfbed dat ze mij eigenlijk Elayna had willen noemen in plaats van Ellen!”

Na mijn middelbare school heb ik een aantal jaren praktijkervaring opgedaan bij dierentehuizen in Amersfoort, Ede en Zeist. Daarna ben ik samen met Sandra Nauta in Westendorp een eigen dierenpension begonnen.

In 2006 is mijn overElaynaontdekkingsreis begonnen met een workshop Wichelroedelopen. In 2008 kwam Quantum-Touch op mijn pad. Daarna heb ik de vervolgcursus Core Transformation 1 & 2 gedaan.  En toen de Jassentechniek,  een cursus Hypnose en The Live Connection, het ‘live’ communiceren met dieren .

Na een knie operatie bleef ik pijn houden. Op zoek naar een oplossing kwam ik in contact met Reconnective Healing waardoor de pijn verdween. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld en ik heb me ingeschreven voor The Reconnection level 1, 2 en 3.

Ondertussen had ik al veel healingen gedaan met zeer goede resultaten. Na een klankconcert kwam ik in contact met Iris Barkhuysen. Nadat ikzelf een healing van haar had gekregen wist ik dat ik de opleiding Diamantlicht Bewustzijn wilde doen. Deze opleiding heeft mijn leven totaal veranderd.
Ik ging mee met een reis naar Sedona in Amerika. Iris zou daar met Barbara Korte een City of Light gaan openen. Net toen ik Sedona in kwam zei iemand: ”Welcome home” tegen me, maar er was niemand te zien! In Sedona kwam ik voor het eerst in contact met Hollow Earth en met mijn broer Enoya van Hollow Earth. Dat was voor mij thuis komen!

Terug in Nederland werd me duidelijk dat ik van Midden-Aarde ben en hier op aarde ben om de mensheid bewust te laten worden van de hartfrequenties, het in het hart zijn en leven.

Om deze informatie zo goed mogelijk door te kunnen geven volgde ik nog de Diamant Heart Awareness opleiding bij Iris, en bij Bert Jansen en Heather Clewelt de Remote Viewing en Meta Tracking. Uit alle gereedschappen die ik zo voor handen had, heb ik de Inner Earth Healing ontwikkeld die ik nu toepas.

Spreekt je dit aan, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Vragen? Bel 06-81224560

In her dying moments my mother confided in me that she had always wanted to name me Elayna instead of Ellen!”

After high school I acquired practical experience working in animal shelters in Amersfoort, Ede en Zeist (in the Netherlands). After this I started my own animal boarding house in Westendorp.

In 2006 my own inner journey of exploration began using dowsing rods. In 2008 I stumbled upon Quantum-Touch. After this I pursued the advanced course in Core Transformation 1 & 2. Then also in Jassentechniek (a technique that releases negative layers like taking off a coat, a course in Hypnosis and The Live Connection, live communication with animals.

After the healing period from a knee operation I continued to experience pain. While searching for a solution I found Reconnective Healing which made the pain disappear. This sparked my curiosity and I enrolled in The Reconnection level 1, 2 en 3. 

In the meantime I had performed many healings with very good results. After attending a healing sound concert I met Iris Barkhuysen. After having received a healing from her it was clear to me that I wanted to pursue the Diamond Awareness training.
This training completely changed my life. I joined a trip to Sedona in the United States. This is where I would participate in manifesting a City of Light with Iris and Barbara Korte. Right after I arrived in Sedona someone said “Welcome Home” to me, but there was no one to be seen! In Sedona I first encountered Hollow Earth and my brother Enoya from Hollow Earth. It indeed felt like coming home to me!

Back in the Netherlands it became apparent to me that I was born of Hollow Earth and had come to earth to help humanity become aware of the heart frequencies and existing and living in the heart.

To give myself the best options to pass on and transmit this information, I also participated in the Diamond Heart Awareness training with Iris. And I also joined Bert Jansen and Heather Clewelt training in the Remote viewing and Meta tracking methodsWith all these tools at my disposal I developed my own Inner Earth Healing method which I offer now. 

If this appeals to you, please feel free to contact me without any obligation.

Questions? Call +31-(0)6-81224560