De energetische behandeling die ik geef  stuurt het lichaam aan om zich zelf te genezen. Door de hartfrequentie te gebruiken zal je DNA zich herinneren hoe het weer mag zijn. Het denken vanuit het hoofd wordt minder belangrijk wordt.
Ik werk met de hartfrequentie van Midden-Aarde en tijdens de healing kan je  dit ervaren.

Resultaten

Er zijn verbazingwekkende resultaten behaald bijvoorbeeld bij een vernauwde slokdarm, een kunstknie die problemen gaf, darmpoliepen die verdwenen en knobbeltjes in de borst die verdwenen.

Het resultaat bij dieren is misschien nog wel verbazingwekkender omdat dieren sneller reageren op de behandeling dan mensen. Enkele voorbeelden zijn honden die verlamd binnen komen en weer lopend weggaan, oorontsteking die snel weg is en een kat die zijn ontlasting niet meer kwijt kon en nu weer normaal naar de bak kan.  

Er kunnen mooie dingen gebeuren zolang u en uw lichaam ervoor open staan.

The energetic treatment I provide activates the body to heal itself. By using the heart frequency, your DNA will recall how things were. Thinking from the mind becomes less important.
I am working with the heart frequency of Middle Earth and during the healing you may experience this.

Results

Amazing results have been achieved, for example, with a narrowed esophagus, an artificial knee that caused problems, intestinal polyps that disappeared and bumps in the chest that disappeared.

The result in animals may be even more amazing because animals respond faster to treatment than people. Some examples include dogs that come in paralyzed and walk away again, ear infection that disappear, and a cat who has not been able to lose his stool and can now normally go to the litter box.

Beautiful things can happen as long as you and your body are open to it.