Ik geef een boeiende lezing over het mysterie van Midden-Aarde (Hollow Earth).
Ik zal je brengen naar oorden waar we over het algemeen nog weinig van af weten, maar mogelijk diep in ons onderbewustzijn wel een verbinding mee hebben. Heb je een open mind en durf je ‘out of the box’ te denken, dan is deze interactieve lezing iets voor jou, met name omdat ik spreek vanuit mijn eigen intens beleefde ervaringen en mijn diepe verbinding met Midden-Aarde.

In de vroege oudheid hadden mensen hier al weet van, er zijn vele legenden en verhalen van de Vikingen, Indianen, Egyptenaren en ook oud-Griekse en boeddhistische teksten die vertellen over het bestaan van volkeren binnen de holle aarde.

Ook in sprookjes zoals Vrouw Holle vindt je verwijzingen naar ‘holle aarde’ waarin het goede meisje die vanuit haar hart helpt, met goud beladen terugkeert. Ook iemand als Tolkien heeft er voor mijn gevoel verbinding mee gehad.

Een wijze man als Plato schreef er over en de beroemde astronoom Halley schreef er in 1692 over.

Wat kun je verwachten op deze avond?

Ik zal aan de hand van mijn ervaringen, mijn foto’s en een filmpje vertellen over Midden-Aarde. Er is veel ruimte voor vragen. Ook zal ik een hartmeditatie geven waarbij thymus en hart met elkaar verbonden zullen worden en er een diepere rust in het lichaam ontstaat. Zo zal alles wat ik vertel ook meer voelbaar worden. En mogelijk ook een verbinding met de wezens van Midden-Aarde vanuit dit hartcontact.

Niet alleen theorie maar ook praktijk

Wil je meer dan alleen een lezing? Wil je  de verschillende energieën zelf te voelen in een van onze prachtige bossen? Kom dan naar een Belevingsdag.

Tot ziens!
Elayna Argatha

 

An interactive lecture about the mystery of Middle-Earth. 
I offer an engaging lecture about the mystery of Middle Earth (Hollow Earth). I will take you to distant places that we generally know little about, but that we might be connected to deep in our subconscious. If you have an open mind and you like to think ‘outside the box’, then this interactive lecture is just the thing for you. Mostly because I will be speaking straight from my very own intensely lived experiences and from my deep connection to Middle-Earth.

In early ancient times this knowledge was already available. Many legends and stories derived from the Vikings, Native Indians, Egyptians, as well as ancient Greek and Buddhist texts tell the story of the existence of nations within Hollow Earth.

Even in fairy tales such as Mother Hulda (Central European lore), references are made to the ‘hollow earth’ where the good girl that offers help straight from the heart, returns laden with gold. I also believe that the author Tolkien has felt this connection.

A very wise man called Plato wrote on this subject, as well as the famous astronomer Halley, who wrote about it in 1692.

What to expect during this evening?

I will use my experiences, my photographs and a video to tell the tale of Middle-Earth. There is plenty of opportunity for questions. I will also offer a heart meditation, which will connect the thymus and heart to each other to create a deeper sense of peace in the body. This will allow for everything that I share to become more tangible. And maybe a connection to the creatures of Middle-Earth will arise from this heart contact.

A Day of Perception

In addition to a lecture I might be organising a special day in one of our beautiful forests to experience the different energies we talked about.

See you soon!
Elayna Argatha