Kenmerken: 

Hollow Earth Energy Drops (HEED) hebben de zuiver natuurlijke oerenergie in zich van heel lang geleden. Deze energie wordt onmiddellijk door het lichaam van mens en dier herkend en geabsorbeerd, waardoor het lichaam rust en stabiliteit gaat ondervinden. Dit is het energieniveau waarnaar ons lichaam graag terug wil keren. HEED kan hier zeer goed ondersteunend bij gebruikt worden.

Wanneer gebruiken

Bij veel lichamelijke klachten die ontstaan omdat het energieniveau in het lichaam te hoog is. Denk bijvoorbeeld aan hoofdpijn, stress, ADHD, epilepsie, hoge bloeddruk en agressie. Lichamelijke pijn kan verminderen en zelfs weggaan. 
Ook zeer goed te gebruiken bij dieren.

Prijs

€ 15,00 per flesje van 10 ml

Verzenden per post mogelijk

  • maximaal 2 flesjes per keer
  • verzendkosten € 2,60
Vragen? Bel 06-81224560

Characteristics:

Hollow Earth Energy Drops (HEED) carry the pure natural primal energy from times long past. This energy is immediately recognized by the body of humans and animals and is reabsorbed, which results in a sense of peace and stability in the body. This is the energy level that the body yearns to return to. HEED is wonderful for supporting this process.

When to apply

For many physical complaints which originate from the energy level of the body being too high. For instance: headaches, stress, ADHD, epilepsy, hypertensions and aggression. Physical pain may be reduced or might even disappear. It also works well for animals.

Price

€ 15,00 per bottle of 10 ml

Sending by post possible

  • a maximum of 2 bottles at a time
  • shipping costs € 2,60
Questions? Call +31-(0)6-81224560