Bestelofrmulier

Naam

Factuuradres/Afleveradres

telefoon overdag

e-mail

 

Artikel

Maat

Kleur

xxxxx

KvK …: nummer

BTW nummer:

ING rekeningnummer:

Betalingswijze op rekening

U krijgt van mij een rekening toegestuurd die u binnen 14 dagen moet betalen.

xxxx

 

Op de rekening:

Totaal te betalen (incl. BTW)

BTW hoog

BTW laag

Te voldoen binnen 14 kalenderdagen.

Wij verzoeken u vriendelijk het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op bankrekening … van Elysta onder vermelding van het factuurnummer.

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten zijn , bij uitsluiten van enige andere algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van elysta webwinkel van otepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer …. en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze algmene voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www…….

 

 

Orderdetails

Betalingsinformatie